Familiale Bemiddeling en Opvoedingsondersteuning Leuven (Lubbeek)

Bemiddeling:  wat houdt dat precies in?

Bemiddeling is een proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen, dat wordt geleid door een onafhankelijke derde, de bemiddelaar. De taak van de bemiddelaar bestaat er in de communicatie te vergemakkelijken, om zo de partijen ertoe te brengen gezamenlijk tot een overeenstemming te komen, die de noden en behoeften van alle partijen respecteert.

Hoewel bemiddeling de laatste jaren meer en meer aandacht krijgt in de media en meer en meer mensen een beroep doen op een bemiddelaar, is het niets nieuws. Bemiddeling is waarschijnlijk een van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen.

Opvoedingsondersteuning:

Opvoeden is niet eenvoudig en kan soms erg confronterend zijn. Je eigen opvoeding, bepaalde overtuigingen en denkbeelden, je eigen manier van zijn en die van je partner maken dat je bepaalde verwachtingen, gedragingen en ideeën hebt ten aanzien van opvoeding.

Deze stroken niet altijd met de (opvoedings-)realiteit en dagen je uit om daar creatief mee om te gaan. Dat lukt het ene moment beter dan het andere en dat is niet meer dan normaal. Iedere ouder zit wel eens met z’n handen in het haar en vraagt zich af of hij/zij het wel goed aanpakt.